OVER DE STICHTING

Stichting Photo Projects for Children

 

Stichting Photo Projects for Children (PhotoPFC) is opgericht in 2014.

1. De stichting heeft ten doel:

a) Het uitwisselen van gedachtegoed en woon-, leef- en werk omstandigheden van kinderen uit verschillende culturen door middel van fotoprojecten;

b) Het doen van schenkingen aan rechtspersonen welke zijn gerangschikt als rechtspersonen als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, waarvan de doelstelling overeenkomt met of samenhangt met de hiervoor onder a, b en c genoemde doelstellingen;

c) Het financieel of anderszins ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen die als zodanig kwalificeren in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–        Het ontwikkelen en organiseren van fotografie-workshops, al dan niet binnen scholen of opleidingsinstituten, voor kinderen uit verschillende culturen;

–        De resultaten van de workshops, met name het door de kinderen gemaakte (foto)werk, met het publiek te delen door middel van het (doen) organiseren van tentoonstellingen en het (doen) publiceren van catalogi, alsmede via de sociale media;

–        De deelnemende kinderen en geïnteresseerden inzake de tentoonstellingen kennis te laten maken met een wereld buiten de eigen leefomgeving;

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter: Ronald Vles
Secretaris: Jan Scheerder
Penningmeester: Ronald Damwijk

Het bestuur is onbezoldigd en er zijn geen vaste kosten voor huisvesting, kantoormaterialen e.d.

IBAN: NL36 RABO 0184 8188 42

Contact +31654933738

ANBI status
Stichting Photo Projects for Children is door de overheid erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.
RSIN nr. 853944489
KVK 60516984

 

 

Beleidsplan

De werkzaamheden van stichting Photo Projects for Children zijn erop gericht om zoveel mogelijk met vrijwilligers de doelstellingen mogelijk te maken. In het geval van specifieke activiteiten zullen professionals tegen betaling kunnen worden ingehuurd.

In 2014 waren de activiteiten van de stichting vooral gericht op het mogelijk maken van het project Ciudad Oculta/Naarden Vesting. De realisatie van dit project heeft in 2015 plaatsgevonden.

In 2016 waren de activiteiten van de stichting vooral gericht zijn op het mogelijk maken van een fotografie project waarbij kinderen uit India en Nederland met behulp van creativiteit kennis met elkaar maken.

In 2017 zijn de fotografische resultaten geëxposeerd op het fotofestival Naarden Festival –off.

In 2019 is deze tentoonstelling geëxposeerd in Narasaraopet in India.

In 2018 heeft er een samenwerking tussen de Nola Hatterman Art Academy in Paramaribo en de stichting PhotoPFC plaatsgevonden. Twee vrijwilligers van de stichting hebben op de summer school van de Nola Hatterman Art Academy een fotografie lesprogramma gedraaid.

De eindresultaten zijn geëxposeerd in Paramaribo.

In 2019 zullen de activiteiten van de stichting vooral gericht zijn op het mogelijk maken van een fotografie project waarbij kinderen uit Leiden aan elkaar gekoppeld worden. Het gaat hierbij om kinderen van nieuwkomers en kinderen die geboren en getogen zijn in Nederland.

De tentoonstelling zal drie weken in Leiden te zien zijn als buitententoonstelling.

Bij de tentoonstelling zal een catalogus uitgegeven worden.

Voor 2020 zijn wij ons aan het oriënteren op nieuwe samenwerkingen.

In 2021 zijn alle activiteiten uitgesteld vanwege COVID-19.

In 2022 ontwikkeling lesmateriaal voor fotografie project waarbij kinderen uit Leiden en omstreken die om uiteenlopende redenen sinds kort in Nederland zijn zichzelf middels fotografie voorstellen. De eindresultaten hiervan worden in het centrum van Leiden geëxposeerd.

Voor 2023 onderzoeken wij de mogelijkheden voor een samenwerking tussen een school uit Zuid Afrika en een school in Nederland.

Voor de financiering van onze projecten maken wij gebruik van fondsenwerving en verkoop van catalogi.

Voor beheer en besteding vermogen zie kopje over de stichting

 

Uitgeoefende activiteiten

2015

– Samenwerkingsverband basisschool Rehoboth (Naarden Vesting), PH15, Villa     31/Ojo de Pez (Buenos Aires)

– Realisatie workshop Ciudad Oculta/Naarden vesting

– Fotofestival Naarden Festival-off: realisatie tentoonstelling Ciudad Oculta/Naarden Vesting

– Uitgave tentoonstelling catalogus ‘Ciudad Oculta Naarden Vesting’

 

2016

– Galería Buenos Aires Sur (Buenos Aires): realisatie tentoonstelling Ciudad Oculta/Naarden Vesting

– Samenwerkingsverband Lisette Vroege Stichting

– Realisatie workshop ‘Dit ben Ik’ Maria School (Pijnacker), Integrated High School Narasaraopet (India)

– Samenwerkingsverband met stichting Tecs International. In samenwerking met fotografen en een psycholoog uit de Syrische gemeenschap heeft PhotoPFC voor gevluchte Syrische kinderen een fotografie workshop samengesteld

 

2017

– Maria School (Pijnacker): realisatie tentoonstelling “Dit Ben Ik”

– Fotofestival Naarden Festival-off: realisatie tentoonstelling “Dit Ben Ik”

– Uitgave tentoonstelling catalogus “Dit ben Ik”

 

2018

– Baires Empanadas (Amsterdam): realisatie tentoonstelling Ciudad Oculta

– Samenwerkingsverband met Nola Hatterman Art Academy (Paramaribo)

– Realisatie workshop fotografie vakantieschool Nola Hatterman Art Academy

– Nola Hatterman Art Academy (Paramaribo): realisatie tentoonstelling eindresultaten workshop vakantieschool

 

2019

– Samenwerkingsverband met Lisette Vroege stichting

– Narasaraopet (India): realisatie fence tentoonstelling “Dit Ben Ik”

 

Financiën

Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018
jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022