P. Nagur Basha - self portrait
P. Nagur Basha - safe place

P. Nagur Basha

13 years old
13 jaar

It was very dark when I took this picture and the only light comes from a candle. I made it at my grandmother’s house when I visited her for the weekend. I wanted to make a different self-portrait and that is why used a mirror.

This is the garden of the retirement home where my friend Show Kath lives. His father is the guard there. I go there very often to play and because it’s so peaceful there. I took this picture early morning when they just made a fire. I like the smoke and the morning light.

Het was erg donker toen ik deze foto maakte en het enige licht komt van een kaars. Ik maakte hem in mijn oma’s huis toen ik haar bezocht tijdens het weekend. Ik wilde een ander soort zelfportret maken en daarom gebruikte ik een spiegel.

Dit is de tuin van het bejaardentehuis waar mijn vriend Show Kath woont. Zijn vader is de bewaker daar. Ik ga daar vaak heen om te spelen en omdat het er zo rustig is. Ik maakte deze foto vroeg in de ochtend toen ze net een vuur hadden gemaakt. Ik vind de rook en het ochtendlicht mooi.

<<< overzicht dit ben ik