Kancherla Gopi Krishna - self portrait
Kancherla Gopi Krishna - safe place

Kancherla Gopi Krishna

16 jaar
16 years old

Het licht in deze foto komt vanaf de andere kant, als tegenlicht. Ik hou van de zonnestralen, je ziet dat de zon opkomt. Het is in de college gang en in de achtergrond zie je bomen en andere gebouwen. Ik wilde graag een verschillend en origineel zelfportret maken.

Alles is vervuild met plastic in India en dat wil ik graag laten zien. De planten en de bladeren zijn prachtig, maar door de vervuiling gaat al het moois van de natuur verloren. Ik hou van de natuur en wordt verdrietig van deze vervuiling.

The light in this picture comes from the other direction, like backlight. I love the sunbeams and you can see the sun is rising. It is in the college corridor and there are trees and other buildings in the background. I wanted to make a different and original self-potrait.

Everything is polluted with plastic in India and I would like to show that. The plants and leaves are beautiful, but because of the pollution all beauty of nature is run to waste. I like nature and I am sad about this pollution.

<<< overzicht dit ben ik