Rochus van Ieperen foto
Rochus van Ieperen portret

Rochus van Ieperen

11 jaar
11 años

Ik heb mijn familie op de foto gezet omdat ik blij met ze ben. Je ziet mijn ouders in bed. Mijn broertjes Gosse en Julius zijn er bij gekropen. Het is lang geleden dat ik dat deed, maar zij doen het nog steeds.

Tomé una foto de mi familia ya que me dan mucha alegría. Mis padres están en la cama. Mis hermanitos Gosse y Julius se metieron con ellos. Hace bastante tiempo yo también solía hacer lo mismo, pero ellos lo siguen haciendo.

<<< overzicht ciudad oculta